Felleslegatet for døve er opprettet ved sammenslåing av diverse legater og stiftelser i året 2000.

Felleslegatet har som formål å fremme arbeidet for døve i Norge ved nødvendig hjelp eller støtte til døve, eller til en institusjon som arbeider aktivt for døve.

Legatstyret er sammensatt av representanter fra Døvekirkenes Fellesråd (heretter DKFR), fra Stiftelsen Signo (tidligere Hjemmet for Døve). Døveprosten er fast medlem av styret.

I 2019 består styret av: Ole Mosand (styreleder), Vidar R. Sæle (nestleder), Roar Bredvei (døveprost), Helle Heidi Hammerlund (DKFR), Ingrid Hoff Bodin (DKFR), Hans Kristian Hønsvall (DKFR).

Søknadsfrist

15. mars og 15. september