Felleslegatet for døve er opprettet ved sammenslåing av diverse legater og stiftelser i året 2000.

Felleslegatet har som formål å stimulere døve til aktiv deltakelse i samfunnet. Dette kan gis som økonomisk støtte til døve, til en organisasjon som arbeider aktivt for døve, eller på annen hensiktsmessig måte.

Legatstyret er sammensatt av representanter fra Døvekirkenes Fellesråd (heretter DKFR), fra Stiftelsen Signo. Døveprosten er fast medlem av styret.

Styret består av: Vidar R. Sæle (styreleder / Signo), Ingrid Hoff Bodin (nestleder / DKFR), Helle Heidi Hammerlund (DKFR), Rune Anda (DKFR), Berit Emilie Sørnypan (DKFR) og Jarl Åge Tjørn (fra Døveprostens kontor).

 

Søknadsfrist

15. januar og 15. august