Felleslegatet for døve er opprettet ved sammenslåing av diverse legater og stiftelser i året 2000.

Felleslegatet har som formål å stimulere døve til aktiv deltakelse i samfunnet. Dette kan gis som økonomisk støtte til døve, til en organisasjon som arbeider aktivt for døve, eller på annen hensiktsmessig måte.

Legatstyret er sammensatt av representanter fra Døvekirkenes Fellesråd (heretter DKFR), fra Stiftelsen Signo. Døveprosten er fast medlem av styret.

Styret består av: Vidar R. Sæle (styreleder / Signo), Ingrid Hoff Bodin (nestleder / DKFR), Helle Heidi Hammerlund (DKFR), Rune Anda (DKFR), Berit Emilie Sørnypan (DKFR) og Jarl Åge Tjørn (fra Døveprostens kontor).

For 2021 ønsker vi prosjektsøknader som setter søkelys på Døves livskvalitet og Tegnspråk (stimulering av språkmiljø).
Legatet er bekymret for utviklingen hos døve barn og unge i Norge, nå som det ikke lenger finnes døveskoler. Vi er åpen for andre gode prosjekter innenfor Døves livskvalitet og Tegnspråk.

Vi tar fortsatt imot personlige søknader og andre prosjektsøknader.
Tidligere har vi hatt 15. mars og 15. september som søknadsfrister, og det er nå endret til nye søknadsfrister som er 15. januar og 15. august.

Søknadsfrist

15. januar og 15. august

Siste innlegg


Her var det tomt!