Hjemmesiden i ny drakt

Felleslegatets hjemmesiden har vært nede en tid for oppgradering. Vi har laget ny forside med presentasjon av nytt styre. Det er samme epost adresse som før for søkere. Elektronisk skjema er som før.

Styret arbeider med ny formålsparagraf og  retningslinjer for tildeling – disse må godtas av Døvekirkenes Fellesråd. Vi kommer tilbake til dette senere.

Vi ønsker å gjøre hjemmesiden mest mulig brukervennlig – målsetting er å presentere innhold på skrift og tegnspråk.

Hjemmesiden fornyes

Felleslegatet har valgt ny leder i år – Ole Mosand.  Hans Kristian Hønsvall har sittet som leder i mange år og har ivaretatt Felleslegatets interesser på en utmerket måte ved å forvalte porteføljen og tildele støtte etter klare retningslinjer og på beste måte.

Styret i Felleslegatet arbeider nå med å oppdatere legatets formål og retningslinjer i tråd med den utvikling som har vært i døvemiljøet de senere årene.

Dette kommer vi tilbake til på hjemmesiden vår etter hvert.