Hjemmesiden fornyes

Felleslegatet har valgt ny leder i år – Ole Mosand.  Hans Kristian Hønsvall har sittet som leder i mange år og har ivaretatt Felleslegatets interesser på en utmerket måte ved å forvalte porteføljen og tildele støtte etter klare retningslinjer og på beste måte.

Styret i Felleslegatet arbeider nå med å oppdatere legatets formål og retningslinjer i tråd med den utvikling som har vært i døvemiljøet de senere årene.

Dette kommer vi tilbake til på hjemmesiden vår etter hvert.