Hjemmesiden i ny drakt

Felleslegatets hjemmesiden har vært nede en tid for oppgradering. Vi har laget ny forside med presentasjon av nytt styre. Det er samme epost adresse som før for søkere. Elektronisk skjema er som før.

Styret arbeider med ny formålsparagraf og  retningslinjer for tildeling – disse må godtas av Døvekirkenes Fellesråd. Vi kommer tilbake til dette senere.

Vi ønsker å gjøre hjemmesiden mest mulig brukervennlig – målsetting er å presentere innhold på skrift og tegnspråk.