Søknadsfrister og nye søknadsskjemaer

Vi minner om at søknadsfrister for 2022 er 15. januar og 15. august.

Vi har fornyet og endret form på søknadsskjemaene for personlig og prosjekt.

For 2022 ønsker vi prosjektsøknader som setter søkelys på Døves identitet og deltakelse i samfunnets fellesskap (det å komme ut av pandemien og tiltak som gir mer sosialt samhold) og Tegnspråk (stimulering av språkmiljø).