Personlige søknader

Ønsker du å søke om et tilskudd fra Felleslegatet for døve kan du laste ned søknadsskjema her, fylle det og sende det sammen med de nødvendige vedlegg elektronisk eller til vår postadresse. Alternativt kan du kontakte oss og få tilsendt søknadsskjemaene i posten.

E-post adresse: info@felleslegatet.no