Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING FOR FELLESLEGATET FOR DØVE

Søknad til Felleslegatet for døve innebærer at søkeren frivillig sender opplysninger som er omfattet av Personopplysningsloven. Ved innsending av søknad bekrefter søker samtidig at søker har lest og forstått disse retningslinjene og frivillig samtykker til at Felleslegatet for døve legat benytter de innsendte data i sin søknadsbehandling. Formålet med behandlingen av personopplysningene skjer utelukkende for å sikre korrekt behandling av søknaden i forhold til Felleslegatet for døve sitt formål og vedtekter. Felleslegatet for døve er opptatt av å ivareta søkers personvern og behandler alle personopplysninger i samsvar med loven.

Databehandlingen foretas via Felleslegatets styreleder som er databehandlingssansvarlig etter loven. Styret behandler alle søknader som gjelder utdeling av midler. Ved revisjon, kan revisoren be om innsyn av søknadene er i samsvar med styrets vedtak. Alle søknader blir arkivert og oppbevart i minimum 2 år.

Dersom søker ikke ønsker at Felleslegatet for døve skal motta personopplysninger, må det elektroniske søknadsskjemaet lukkes. Alle data fra ufullstendige og ikke fullførte elektroniske søknader vil bli slettet. Først når søkeren har bekreftet innsendingen av sin søknad vil opplysningene i søknaden bli gjenstand for videre behandling. Alle som har sendt søknad til Felleslegatet for døve kan kreve innsyn i og retting av opplysninger som er registrert på vedkommende søker.

Søkere som har spørsmål til Felleslegatet for døve sin behandling av personopplysninger, kan kontakte styreleder Vidar R. Sæle SMS 93032049 eller info@felleslegatet.no.