Prosjektsøknader

Ønsker du å søke om et tilskudd fra Felleslegatet for døve kan du laste ned søknadsskjema her, fylle det og sende det sammen med de nødvendige vedlegg til vår postadresse. Alternativ kan du kontakte oss og få tilsendt søknadsskjemaene i posten.

E-post adresse: info@felleslegatet.no

Post adresse:
Felleslegatet
Postboks 47
3297 Helgeroa