Tildelinger

Følgende områder prioriteres:

  • Det kirkelige-sosiale døvearbeide
  • Vanskeligstilte døve, også eldre.
    • Dette innbefatter døve som har det vanskelig sosialt, som ved hjelp av økonomisk støtte kan delta mer aktivt i det sosiale sammen med andre med felles språk.
  • Utdannelse av døve. Hjelp til høyere utdannelse prioriteres også
    • Her fokuseres utdannelse som ikke dekkes av det offentlige.
  • Anskaffelse av hjelpemidler til utførelse av yrke
  • Arbeidet for døve i forbindelse med Stiftelsen Signos aktiviteter
  • Støtte til utvikling av tegnspråkferdigheter for personer som arbeider/skal arbeide blant døve, og opplæring av døvetolker

Ovenstående er ikke listet med prioritetsrekkefølge.