Tildelinger

I Felleslegatets vedtekter står det at følgende områder prioriteres:

a) Det kirkelig-sosiale døvearbeidet

b) Vanskeligstilte døve, også eldre

c) Utdannelse av døve. Hjelp til høyere utdannelse prioriteres også

d) Anskaffelse av hjelpemidler til utførelse av yrke

e) Arbeidet for døve i forbindelse med Stiftelsen Signo’s aktiviteter

f) Støtte til utviklingen av tegnspråkferdigheter for personer som arbeider/skal arbeide blant døve.

Ovenstående a) til f) er ikke listet med prioriteringsrekkefølge.

For 2021 ønsker vi søknader innenfor Døves Livskvalitet og Tegnspråk (stimulering av språkmiljø).

Vedtektene over ad utdeling er laget av de som opprettet tidligere legaters særskilte vilkår.

Vi har laget punkter som er modernisert til dagens samfunn i dag:

 • TegnspråkDøves livskvalitet
 • Døves identitet og deltakelse i samfunnets fellesskap
 • Tiltak som gir trygge døvemiljøer
 • Døves situasjon i arbeidslivet
 • Likestilling mellom døve og hørende
 • Diakonale tiltak som fremmer kirkelig-sosialt døvearbeid innenfor døves miljøer, herunder Stiftelsen Signo og Døvekirken
 • Utdanning:
  Motivere døve til å ta utdanning på alle nivå og bidra til å løse utfordringer/hindringer i utdanningsløpet og sikre kunnskapstilegnelse
  på linje med hørende.